Idiom.

Telefons 977 407 175 / Fax 977 407 629

Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de
Protecció de dades de caràcter personal, Tallers Gon-Gar, SL
informació Que les dades personals facilitades de forma voluntària al
emplenar Formulari this Quedaran Incorporats de forma confidencial
A La Base de Dades de Tallers Gon-Gar, S.L.

Així mateix al registrar-se el client presta el seu consentiment paràgraf Que
Tallers Gon-Gars, S.L. utilitzi SEUS Dades personals amb la finalitat de
Sobre informar diferents instal · lacions o els Productes Que poguessin serveis DEL SEU INTERÈS,
respectant, en tot cas, la legislació espanyola Sobre Protecció de
Dades. En El suposat QUE Tallers Gon-Gar, S.L. Prevegi cedir SEUS
Dades personals a tercers, obtindrà seu consentiment prèviament
informant De La finalitat Que Es destinaran als dits Dades.

Podrà exercir SEUS DRETS d’Accés, Modificació, CANCEL · LACIÓ I
Oposició mitjançant petició escrita dirigida a Tallers Gon-Gar, SL
– Sant Jordi, 18-20 – 43747 – Benissanet (Tarragona) o MITJANÇANT Correu
electrònic dirigint-se a: info@gongar.com